اطلاعات تماس

شهریار ، خیابان شریعتی (آهنگران)، بعد از شبكه بهداشت قدیم، انتهای كوچه آرش  |  02165280940  |  02165280941  |  02165280942

کلاس علوم

کلاس علوم

کودک خردسال از لحظه اي که پا به عرصه وجود مي گذارد، سعي دارد به مدد حواس خود با محيط اطرافش ارتباط برقرار کند و از دنيايي که در آن زندگي مي کند اطلاعاتی به دست آورد. زمينه ادراک کودک براي درک جهان مادی در ابتدا محدود است. چيزهايي که در درک او نمي گنجند وجود ندارند و براي آنچه درک مي کند توضيحي به نظرش نمي رسد.

کودک، همراه رشدي که مي کند و تجارتي که مي اندوزد از وجود نظم در جهان با خبر مي شود. در حوادث و اشيايي که لمس مي کند نوعي انتظام مي بيند. برخي از روابط علّت و معلول برايش روشن مي شود. آنچه براي او در گذشته صرفا يک پديده مي نمود، حال با ديگر حوادث مشابه در يک طبقه قرار مي گيرد و گهگاه با آن برخورد دارد. حتی کودک سعي دارد در جايي که نظم نيست ايجاد نظم کند.

با رشد درک پديده هاي فيزيکي و اجتماعي کودک از جهان، اين امکان براي او فراهم مي شود تا با دانشي که از طريق تجربه کسب مي کند بر توانايي درک خويش بيفزايد.